Z okazji Dnia Seniora w ZUS, zapraszamy seniorów z regionu na dyżury eksperta. Będą mogli zapytać o przeliczenie już przyznanych emerytur/rent, świadczenia przedemerytalne i dodatki do świadczeń. We wtorek (21 listopada) na dyżur telefoniczny zaprasza ZUS w Oświęcimiu. W kolejnych dniach podobne dyżuru odbędą się: w Chrzanowie i Olkuszu (22 listopada), w Suchej Beskidzkiej (24 listopada) i Wadowicach (30 listopada).