Uchwałą nr LXVII/1004/23 sejmiku województwa małopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” - gmina Sucha Beskidzka otrzymała z budżetu województwa małopolskiego kwotę 25 000 złotych na prace konserwatorskie grobowca rodziny Gawlików z 1899 r. na cmentarzu parafialnym w Suchej Beskidzkiej. - Tą samą uchwałą odmówiono udzielenia dofinansowania gminie Maków Podhalański na realizację wykonania prac remontowych przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Makowie Podhalańskim.