Mieszkańcy powiatu suskiego - są umocowani prawem do tego, aby zarówno starosta, zarząd powiatu suskiego, przewodniczący rady powiatu, oraz radni powiatu - przekazywali informacje o swojej działalności za pośrednictwem prasy niezależnej od finansowania publicznego.