Jednostki samorządu terytorialnego nie są beneficjentami wolności mediów. Konstytucja zapewnia przede wszystkim odpowiednie gwarancje wolności prasy obywatelom i społeczeństwu obywatelskiemu. Konieczne jest szczegółowe uregulowanie ustawowe wydawania czy finansowania prasy lokalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, tak jak w przypadku mediów publicznych na poziomie ogólnopolskim. AKTUALIZACJA: Minister kultury i dziedzictwa narodowego dostrzega konieczność rozwiązania problemów poruszonych przez Rzecznika. Resort analizuje możliwość połączenia kwestii wprowadzenia reguł wydawania prasy przez władze lokalne z ewentualnymi zmianami Prawa prasowego w przypadku wejścia w życie nowych regulacji unijnych - odpowiada min. Piotr Gliński.