Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1982) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa małopolskiego ustalony został na okres od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

  2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii
    zdolności do czynnej służby wojskowej;

  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  1. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie województwa małopolskiego działać będzie Wojewódzka Komisja Lekarska i 23 powiatowe komisje lekarskie, z tego na obszarze każdego powiatu oraz miast działających na prawach powiatu Nowego Sącza i Tarnowa po jednej komisji lekarskiej, natomiast na terenie miasta Krakowa dwie komisje lekarskie.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed powiatowymi komisjami lekarskimi w 2019 r. podlegać będzie 18579 mężczyzn rocznika „2000” oraz 2818 mężczyzn roczników starszych.


źródło oryginału do pobrania w PDF:

http://www.muw.pl/doc/obwieszczenie_2019.pdf

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa małopolskiego, kwalifikacja potrwa od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

Na obszarze administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień
w Nowym Targu kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona na terenie trzech powiatów:

- w powiecie nowotarskim od 6 lutego do 10 kwietnia 2019
w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu.

- w powiecie suskim od 4 marca do 29 marca 2019 r.
w LO Nr 1 w Suchej Beskidzkiej, ul. Płk Tadeusza Semika 1- w powiecie tatrzańskim od 22 marca do 18 kwietnia 2019 r.
w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Zakopanem, ul. Ciągłówka 11

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostali zobligowani przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2000 roku.

Obowiązek ten dotyczy również mężczyzn, urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynności służby wojskowej.

Przed komisją powinny stawić się także kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub też uzyskają je w związku z kierunkiem studiów. 

Na kwalifikację wojskową w 2019 r. serdecznie zapraszamy również ochotników, którzy ukończyli 18 lat i zamierzają ochotniczo podjąć się pełnienia służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kwalifikacji wojskowej znajdują się na stronie internetowej WKU w Nowym Targu :


https://wkunowytarg.wp.mil.pl/


mjr Piotr DROZD

Rzecznik Prasowy

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu


zdjęcie WKU w Nowym Targu

Opublikowano: 18.01.2019
Aktualizacja: 03.03.2019