W dniu 17 listopada 2019 r. w suskiej komendzie odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 2019”, których założeniem było przygotowanie rezerwistów do wykonywania zadań służbowych w Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny. W ramach ćwiczeń przez jeden dzień wcielono rezerwistów w szeregi funkcjonariuszy Policji.

W niedzielny poranek o godzinie 7:00 do Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej zgłosiło się dwudziestu rezerwistów. Osoby te miały wcześniejsze przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu. Każdy zgłoszony na ćwiczenia przechodził kolejno przez przygotowane stanowiska w tym ewidencyjno – kadrowe, medyczne, mundurowe oraz uzbrojenia.

Na zdjęciu: W czasie apelu naczelnik składa meldunek komendantowi.Zebranych na zbiórce rezerwistów przywitał Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Dariusz Drobny, po czym uczestniczyli oni w serii wykładów z prezentacjami multimedialnymi, których celem było omówienie zadań służbowych, funkcjonowania Policji w systemie obronności RP, a także podstaw prawnych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby. Największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z udzielania pomocy przedmedycznej wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Na koniec ćwiczeń w obecności Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu ppłk. Pawła Wójcika oraz Starosty Suskiego Józefa Bałosa każdy z poborowych otrzymał certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Opublikowano bez poinformowania o wydarzeniu niezależnej prasy - w dniu 18.11.2019
zdjęcia: źródło informacji