"Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Maków Podhalański w kwocie 1700000 złotych (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - brzmi wpis w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.