Czy wiesz, że obserwując teren przy pomocy kamer, przetwarzasz dane osób obserwowanych, które wchodzą w zasięg działania twojej kamery? Czy wiesz, że jako właściciel kamery jesteś uznawany za administratora danych i spoczywa na tobie wiele obowiązków?