Dane wskazywane przez Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej - powinny zainteresować opinię publiczną - ale, przede wszystkim radnych powiatu suskiego, jak też radnych dziewięciu gmin w powiecie. Szczególnie, powinny zainteresować się tym tematem: powiatowa komisja drogownictwa, porządku publicznego i transportu - bo, chodzi o bezpieczeństwo na drogach publicznych. Także, komisje mające w zadaniach zadania spraw społecznych w gminach - bo, tymczasem mało kiedy padają tematy kierujących pod wpływem alkoholu, lub innych substancji zakłócających normalne pojmowanie otaczającego świata. - Chociaż zatrzymanie może nastąpić praktycznie w całej Polsce, UE i na świecie - jeżeli, kierowca porusza się także poza powiatem suskim - ale, decydentem jest starostwa powiatu suskiego.