Przedstawiamy zasady stosowania stawek opłat za usługi dystrybucji w 2023 roku, określone w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. (dalej: Ustawa).