GDDKiA informuje: Oferta złożona przez konsorcjum firm: NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. To drugie rozstrzygnięcie w tym postępowaniu. Nasz pierwszy wybór musieliśmy unieważnić po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).