Platforma e-learningowa powstała w ramach projektu finansowanego w latach 2013−2015 z dotacji Komisji Europejskiej. Na platformie dostępne są 3 moduły szkoleniowe w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. To jeden z nielicznych przykładów tego rodzaju aplikacji w Europie.

Na platformie udostępnione są trzy odrębne moduły szkoleniowe:

  1. Korupcja w administracji publicznej – zawiera informacje na temat prawnych i instytucjonalnych instrumentów walki z korupcją, przepisów antykorupcyjnych oraz metod przeciwdziałania zjawisku, zawiera również przykłady korupcji oraz wskazówki, w jaki sposób pracownicy administracji publicznej powinni zachować się w przypadku zaistnienia korupcji oraz jak mogą przyczynić się do jej ograniczenia;
  2. Korupcja w biznesie – prezentuje informacje o funkcjonujących w obrocie prawnym oraz gospodarczym systemowych i instytucjonalnych rozwiązaniach antykorupcyjnych, a także o ekonomicznych skutkach występowania korupcji na styku administracji i sektora prywatnego dla społeczeństwa oraz państwa;
  3. Przeciwdziałanie korupcji – prezentuje politykę antykorupcyjną państwa i problematykę whistleblowingu, przedstawia rolę organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu korupcji i badania społeczne związane z tą problematyką, dostarcza informacji na temat wpływu korupcji na gospodarkę, społeczeństwo i politykę.


Szkolenia są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką antykorupcyjną. Największą popularnością cieszy się blok ,,Korupcja w administracji publicznej”.

Każdy z modułów zakończony jest testem wiedzy. Po jego zaliczeniu można wygenerować certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Platforma została zaprezentowana na 66. Posiedzeniu Plenarnym Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), a także na forum Komisji Europejskiej i na seminarium Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Stała się wzorem dla platformy stworzonej przez Narodową Jednostkę Antykorupcyjną Słowacji (NAKA). Dodatkowo znalazła się na liście dobrych praktyk godnych rozpropagowania w Unii Europejskiej w ramach projektu badawczego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej pn. „Budowanie zdolności w zakresie identyfikowania nadużyć finansowych i korupcji oraz zapobiegania im w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (ESI)”.

Kurs można znaleźć pod adresem /przekierowanie/ szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl;


Wydział Komunikacji Społecznej CBAOpublikowano: 02.05.2021


źródło: archiwum CBA