Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie z zakresu praktycznych zasad przygotowania dokumentacji podczas zatrudniania cudzoziemców. Szkolenie organizujemy wraz z Urzędem Wojewódzkim. Wykładowcą szkolenia będzie Pani Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Lucyna Gajda. W linku do pobrania przekazujemy Państwu kartę zgłoszeniową.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Zdzisław Wańczyk pod nr. telefonu +48 604 456 682
 
Karty proszę przesyłać na adres e-mail: zwanczyk@sig.org.pl
 
Program szkolenia;
1. Akty prawne regulujące zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP
2. Zasady ogólne zatrudniania cudzoziemców w Polsce 
3. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 
4. Zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy
5. Zasady wydawania zezwoleń na pracę sezonową 
6. Zasady wydawania zezwoleń na pracę przez wojewodę
7. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy  - zasady wydawania informacji, zwolnienia z konieczności jej przedłożenia, najczęstsze problemy i nieprawidłowości.
8. Obowiązki pracodawcy względem cudzoziemca, starosty, PUP, wojewody
9. Zezwolenia na pracę i pobyt
10. Praktyczne ćwiczenia 
11. Pytania, problemy, nieprawidłowości
 
KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA   


Sądecka Izba Gospodarcza.
Nadesłano: 07.01.2019 r.