Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wygłosił wykład inaugurujący sympozjum naukowe „Karol Wojtyła w poszukiwaniu nowego spojrzenia na etykę chrześcijańską. Dyskusja wokół dzieła: Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera”, w którym wskazywał na filozofię Karola Wojtyły w świetle myśli Gabriela Marcela, w odniesieniu do fenomenologii, egzystencjalizmu i personalizmu.