Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Będzie się ono odbywać w formie 10-ciu cyklicznych spotkań w terminie od 16.10.2018r. (w każdy wtorek) w godzinach 1600-1900 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jordanowie, ul. Banacha 1.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań wspierających nauczyciela, wychowawcę w radzeniu sobie z trudnościami doświadczanymi na co dzień w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zagadnienia objęte programem:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były przez dziecko respektowane

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

  • aktywne, wspierające słuchanie

  • motywowanie młodego człowieka do współdziałania

  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań

  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

  • budowanie realnego poczucia własnej wartości młodego człowieka

  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Prowadzenie: Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jordanowie

Bogumiła Syrek – psycholog i pedagog, Magdalena Błażyczek-Bargieł – neurologopeda


Zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2018r. w sekretariacie Poradni w Jordanowie lub pod numerem telefonu 18 26 74 785.

Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

                                                                                                        W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

                                                                                      ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański, tel. (033) 874-26-06

                                                                                            ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. (018) 26-74-785

     http://www.ppp.powiatsuski.pl e-mail:poradniajordanow@wp.pl*źródło grafiki: pixabay.com