Zgodnie z definicją WHO „zdrowie publiczne" to zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania instytucji publicznych, którego celem jest polepszenie, promocja, ochrona i przywracanie zdrowia ludności.