Czego dotyczy usługa? Wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na Listę Produktów Tradycyjnych dokonuje się na podstawie złożonego wniosku. Podmiot ubiegający się o wpis dostarcza kompletny wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a dalszymi etapami procedury wpisu zajmuje się pracownik urzędu.