Ostrość i jakość widzenia zależy od pracy całego układu wzrokowego czyli w skrócie oczu, mózgu i mięśni okoruchowych. Informacja wzrokowa przekazywana z oczu przez nerw wzrokowy dopiero w mózgu odczytywana jest jako obraz. Prawidłowe widzenie jest możliwe tylko wtedy gdy wszystkie elementy układu wzrokowego działają odpowiednio. Terapia widzenia to nowa metoda walki z wadami wzroku, która ma na celu usprawnienie całego układu wzrokowego.