Wokół tematu cukrzycy typu 2 wciąż krąży wiele mitów żywieniowych i błędnych przekonań. Porady z Internetu czy grup wsparcia często odbiegają od zaleceń opartych na dowodach naukowych. Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych pytań dotyczących sposobu żywienia w cukrzycy typu 2 i udzielamy rzetelnych odpowiedzi zgodnych z aktualną wiedzą naukową.