W obliczu starzejącej się populacji naszego globu związki między aktywnością fizyczną a kondycją psychofizyczną i jakością życia dojrzalszej części populacji okazują się być coraz istotniejszymi. Badania naukowe potwierdzają nie tylko, że aktywność ruchowa osób starszych minimalizuje ryzyko wystąpienia wszelkich niepełnosprawności, ale również dowodzą istnienia silnych związków aktywności fizycznej i dobrostanu psychicznego oraz samopoczucia seniorów.