Utrzymanie dróg powiatowych - to, niewątpliwie bardzo duży wydatek w budżecie powiatu suskiego. Samo utrzymanie właściwej jakości technicznej oraz przejezdności spoczywa na zarządcy drogi, który podpisuje umowy z podmiotami prywatnymi o zimowe utrzymanie dróg. - Samo to, że w powiecie są drogi powiatowe łączące się z drogami gminnymi oraz krajową DK28 - nakazuje władzom samorządowym wywiązywanie się z ustawowych obowiązków. - Jak bywa w rzeczywistości - wiedzą ci, którym przyszło wielokrotnie zmagać się z zimowymi warunkami na drogach - pomimo tego, że na kołach są zimowe opony i łańcuchy. Każdy użytkownik powinien dokumentować złe warunki, brak odśnieżania, ewentualne kolizje i wypadki wskutek nieodpowiedniego utrzymania dróg w powiecie suskim.