To już mały jubileusz, bo po raz piętnasty spotkały się panie z podbabiogórskich kół gospodyń na Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych w Bieńkówce. W tym roku, na stołach w tamtejszym Domu Wiejskim, tradycyjne świąteczne dania i inne smakołyki prezentowało 10 grup konkursowych, z których każda przygotowała też wielkanocną palmę.


Na wstępie, wszystkich przybyłych na konkurs powitała przewodnicząca rady gminy Krystyna Szczepaniak wraz z Danutą Kawą – dyrektorem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów. Wśród gości, którzy, co trzeba przyznać, dopisali byli m.in. Patryk Jaki – Wiceminister Sprawiedliwości, poseł Sławomir Hajos, senator Andrzej Pająk, starosta Józef Bałos, przewodniczący rady powiatu Ryszard Hadka oraz Ryszard Czaicki prezes Małopolskiej Izby Rolniczej.
Po powitaniu gości i podziękowaniach skierowanych do sponsorów konkursu wszyscy przybyli mogli obejrzeć sceniczną prezentację „Misterium Męki Pańskiej” wykonaną przez młodzież z Grupy Apostolskiej z Bieńkówki, a przygotowaną i opracowaną przez Renatę Szczepaniak.Po tej niezwykle podniosłej części artystycznej, a następnie symbolicznym poświęceniu potraw przez ks. proboszcza Rolanda Hopciasia, krótkie przesłania wraz z życzeniami świątecznymi skierowanymi do wszystkich obecnych wygłosili goście: minister Patryk Jaki, poseł Sławomir Hajos, senator Andrzej Pająk i starosta Józef Bałos.Rozpoczęła się też decydująca faza konkursu. Do pracy przystąpiło jury, działające w składzie: Zofia Bąbol, technik żywienia i nauczyciel gastronomii w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, etnograf z muzeum im. W. Orkana w Rabce i Andrzej Peć, etnograf, regionalista. Jurorzy oceniali, w przypadku potraw: walory smakowe, przywiązanie do tradycji, estetykę podania i dekorację stołu, a w przypadku palm: zgodność z tradycją, użycie naturalnych materiałów i estetykę wykonania.
Po jurorach przy świątecznych stołach mogli pojawić się już wszyscy goście i sami dokonać oceny niezwykle smakowicie prezentujących się potraw. Warto zauważyć, że, jak się wydaje, każda z grup konkursowych szczególnie gorąco zapraszała do swojego stołu ministra Patryka Jakiego, który miał okazję i popróbować wielkanocnych dań i pochwalić ich autorki. Degustacjom towarzyszyła muzyka w wykonaniu folkowej kapeli „Góralska Hora”.Finałem konkursu było ogłoszenie jego wyników. Jurorzy postanowili przyznać:


w kategorii - potrawa wielkanocna:

1 miejsce – Kołu Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki

2 miejsce - Kołu Gospodyń Wiejskich z Palczy

3 miejsce ex aequo - Kołu Gospodyń Wiejskich z Zembrzyc i Kołu Gospodyń Wiejskich z Baczyna


wyróżnienie: Kołu Gospodyń Wiejskich z Wieprzca i Kołu Gospodyń Wiejskich ze Stryszawy Dolnej

w kategorii - palma wielkanocna:

1. Kołu Gospodyń Wiejskich z Tarnawy Górnej

2. Kołu Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej

3. Kołu Gospodyń Wiejskich z Jachówki i Kołu Gospodyń Wiejskich z Budzowa

Nagroda specjalna Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej trafiła do rąk pań z KGW Wieprzec.

Organizatorem imprezy była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, a współorganizatorem - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.


autor: Janusz Kociołek 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy
Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej

zdjęcia: Janisz Kociołek 


Przesłano: 15.04.2019