Uchwała nr LXVI/983/23 sejmiku województwa małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego.