Brak wskazania okresu obowiązywania nakazu używania łańcuchów na kołach - może wprowadzać w błędne rozumowanie wartości znaku i dawać przywilej nakładania mandatów na kierowców.