Dwie ustawy regulują kwestie dróg samorządowych: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznychObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Samorządowcy mają obowiązki wobec mieszkańców gmin płacących podatki lokalne - bo ludzie chcą nie tylko żyć godnie, lecz także jeździć po zadbanych i bezpiecznych drogach gminnych. - W powiecie suskim nie brakuje problemów z takimi drogami. - Zapewne też pod wpływem aktywności radnych w gminie Budzów - wójt i jego podwładni dokładają starań, aby XXI wiek nabrał realnej oprawy infrastruktury drogowej. 

Najbliższe planowane inwestycje finansowe w poprawę dróg - w oparciu o dofinansowanie zadań publicznych:

1. Wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg ze środków budżetu województwa na zadania:

- remont drogi U Bukowskiego w Budzowie dł. 295 mb.

- remont drogi Harężówka w Zachełmnej dł. 370 mb.

- remont drogi Partykowo w Budzowie dł. 187 mb.

- remont drogi U Głuca w Bieńkówce dł. 310 mb.

- remont drogi Kurkówka w Palczy dl. 75 mb.

Całkowita wartość zadania to kwota 396 855,24 zł.

Wniosek o dofinansowanie na kwotę 198 417,00 zł.

2. Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w miejscowości Budzów ze środków budżetu województwa w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe w 2022 roku. Wartość zadania 245 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie 171 500,00 zł.

Poinformowała Janina Pieronkiewicz sekretarz Gminy Budzów [25.01.2022]

- Mieszkańcy gminy mogą kontaktować się zarówno z wójtem Janem Najdkiem, ale przede wszystkim z radnymi gminy, którzy są pierwszą linią relacji mieszkańców z władzą samorządową.

Mając na uwadze, że radni reprezentują mieszkańców na forum gminy - każdy zadowolony, lub niezadowolony - może napisać teraz do radnych indywidualne spostrzeżenia i uwagi:

Adresy e-mail radnych:

 1. Tadeusz Bukowski / przewodniczący komisji rewizyjnej radnybukowski@budzow.pl 
 2. Piotr Grych / z-ca przewodniczącej rady gminy radnygrych@budzow.pl
 3. Jan Sergiel radnysergiel@budzow.pl
 4. Małgorzata Głuc radnagluc@budzow.pl
 5. Tadeusz Goryl radnygoryl@budzow.pl
 6. Mirosław Chrząszcz radnychrzaszcz@budzow.pl
 7. Kamila Nitecka / przewodnicząca komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budżetu radnanitecka@budzow.pl
 8. Adam Sala / przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji radnysala@budzow.pl
 9. Kazimierz Kiepura radnykiepura@budzow.pl
 10. Józefa Surmiak / komisji oświaty, kultury, spraw socjalnych, sportu i turystyki radnasurmiak@budzow.pl
 11. Krystyna Szczepaniak / przewodnicząca rady gminy radnaszczepaniak@budzow.pl
 12. Jan Frączek radnyfraczek@budzow.pl
 13. Sławomir Pieronkiewicz radnypieronkiewicz@budzow.pl
 14. Krzysztof Łuczak radnyluczak@budzow.pl
 15. Stanisław Burliga radnyburliga@budzow.pl

POLECANE: Mieszkańcy i samorządowcy gminy Budzów mają problem - piszą pisma - napisali petycję do Mateusza Morawieckiego prezesa Rady Ministrów - walczą o swoje prawa, walczą o środki finansowe spoza budżetu gminy;


foto tematyczne: pixabay.com