Obiekt spełniający marzenia wielu mieszkańców gminy Stryszawa. Bardzo istotna instalacja w rozwoju działań proekologicznych i zmniejszenia zanieczyszczenia smogiem w regionie. - Tego typu inwestycje podwyższają także statystyki ogólnopolskie na korzyść gminy Stryszawa. - Jednocześnie KP PSP w Suchej Beskidzkiej ucina pogłoski dotyczące podobnej instalacji na terenie gminy Zawoja. (RedNacz)

W związku z zawiadomieniem inwestora o zakończeniu realizowanej inwestycji pod nazwą „Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG o przepustowości 630m3/h w miejscowości Stryszawa” i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej w związku z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z poźn. zm.), przeprowadzili w dniu 1 marca 2021r. czynności kontrolno-rozpoznawcze, w trybie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z poźn. zm.).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nie wniósł sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Obiekt jest wybudowany zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Posiadamy nieoficjalne informacje, że podobna stacja ma powstać w Zawoi. Jednak dokładne dane będą znane jak inwestor zwróci się do nas o zajecie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej przed przystąpieniem do użytkowania obiektu. Na chwilę obecną nie przetwarzamy informacji, gdzie ta inwestycja ma mieć miejsce oraz w jakim terminie zostanie zrealizowana.


Przesłane przez:Przesłano: 07.04.2021


POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA INFORMUJE:

Od początku 2021 r. do 23 marca br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji dla 12 stacji regazyfikacji LNG należących do Polskiej Spółki Gazownictwa. Tym samym w całym kraju PSG posiada już koncesje dla 64 stacji regazyfikacji LNG.

Polska Spółka Gazownictwa szacuje, że do końca 2021 roku możliwe będzie pozyskanie koncesji dla ok. 20 kolejnych stacji regazyfikacji LNG. Uruchomienie stacji regazyfikacji LNG daje nowym odbiorcom możliwość szybszego użytkowania alternatywnego, bezpiecznego i ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.

PSG jako skuteczną alternatywę dla klasycznej gazyfikacji stosuje tzw. gazyfikację wyspową, czyli gazyfikację z wykorzystaniem sieci, która nie ma połączenia z gazociągami systemowymi, a jej zasilanie stanowią budowane stacje regazyfikacji LNG. Ta technologia może być wykorzystywana także w tzw. pregazyfikacji, czyli do budowy infrastruktury gazowej na określonym terenie i dostarczaniu gazu do odbiorców w już trakcie procesu gazyfikacji obszaru, zanim zostanie on połączony z siecią gazową. Niekiedy pojawia się także konieczność budowy stacji LNG wspierających działanie systemu dystrybucyjnego. Gazyfikacja w oparciu o stacje regazyfikacji LNG jest możliwa jeśli spełnione są warunki techniczne i ekonomiczne.

Od początku roku PSG uzyskała koncesje Prezesa URE dla instalacji LNG w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Szczuczyn, Czyżew, Łukta, Budziszewice, Jednorożec, Lubotyń-Kolonia, Książki, Tychowo, Stryszawa, Stadła i Bychawa. 

Skrót LNG (ang. Liquified Natural Gas) – oznacza skroplony gaz ziemny, który poprzez doprowadzenie go do temperatury ok. -162 °C, zmniejsza swoją objętość 600-krotnie, dzięki czemu jego transport i magazynowanie stają się bardziej ekonomiczne. LNG w formie skroplonej przechowywane jest w różnego rodzaju izolowanych zbiornikach - począwszy od  magazynowania w terminalach morskich oraz instalacjach lądowych, po transport w tankowcach i cysternach. Aby doprowadzić LNG do stanu gazowego należy przeprowadzić jego regazyfikację, poprzez podniesienie temperatury,  i doprowadzenie do stanu gazowego, a następnie uregulować ciśnienie otrzymanego gazu i wprowadzić go do sieci.

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu w Europie. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do około 7,2 mln klientów.
Opublikowano: 24.03.2021
foto: suskiDlaWas.info