Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób związanych z korupcją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.