Milczące przyjęcie ze strony radnych gminy Maków Podhalański - wobec nowego pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej - mającego, bezpośredni nadzór nad Komisariatem Policji w Makowie Podhalańskim - być może wywołane jest konsternacją i takim obiegiem spraw, że w powiecie suskim na kierowniczych stanowiskach jest już dwóch nowych oficerów Policji - nie związanych dotychczas z powiatem suskim i gminą Maków Podhalański.