Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń. Dodał, że w tej walce z koronawirusem wszystkich nas broni przestrzeganie zasad i nasza solidarność. Wysoce prawdopodobne jest, że na końcu 100 dni solidarności, będzie dostępna szczepionka - mówił szef rządu. Jej wdrożenie w życie, pozwoli przerwać łańcuch zakażeń.

Plan działania - 100 dni solidarności w walce z COVID-19


Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowaliśmy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).


Eksperci się wypowiedzieli, teraz czas na Ciebie! Weź udział w konsultacjach społecznych. Weź udział w konsultacjach społecznych. Uwagi do aktów prawnych – są dostępne w formie PDF na samym dole tego artykułu – wysyłaj na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

Nowe zasady bezpieczeństwa - etapy i terminy >> / przekierowanie / 


Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia


Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym


Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.


„Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane” – poinformował szef rządu.


W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 osoba na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia


Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.


Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności


Przemieszczanie się:

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godzinach 8:00 – 16:00 - mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.


Wydarzenia kulturalne i kina:

 • Działalność zawieszona


Komunikacja zbiorowa:


Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


Kult religijny:

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - maksymalnie 1 osoba na 15 m2
 • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.


Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
 • Imprezy organizowane w domu - z udziałem maksymalnie 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.


Wesela, komunie i konsolacje:

 • Zakaz organizacji


Targi i wydarzenia:

 • Wyłącznie w formie online


Parki rozrywki:

 • Działalność zawieszona


Edukacja:

 • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.


Sklepy i galerie handlowe:

 • Ograniczona liczba klientów – maksymalnie 1 osoba / 15 m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00


Hotele:

 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków


Gastronomia:

 • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”


Salony fryzjerskie i kosmetyczne:

 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – minimum 1,5 m odległości między stanowiskami


Siłownie, kluby fitness i aquaparki:

 • Działalność zawieszona


Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe:

 • Bez udziału publiczności


Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych


W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA


Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie około 19 tys.


Przemieszczanie się:

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.


Wydarzenia kulturalne i kina:

 • 25 % miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.


Komunikacja zbiorowa:

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


Kult religijny:

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - maksymalnie 1 osoba na 15 m2
 • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.


Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 • Imprezy organizowane w domu - z udziałem maksymalnie 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.


Wesela, komunie i konsolacje:

 • Zakaz organizacji


Targi i wydarzenia:

 • Wyłącznie w formie online


Parki rozrywki:

 • Działalność zawieszona


Edukacja:

 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna


Sklepy i galerie handlowe:

 • Ograniczona liczba klientów – maksymalnie 1 osoba / 15 m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00


Hotele:

 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków


Gastronomia:

 • Wyłącznie na wynos i na dowóz


Salony fryzjerskie i kosmetyczne:

 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – minimum 1,5 m odległości między stanowiskami


Siłownie, kluby fitness i aquaparki:

 • Działalność zawieszona


Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe:

 • Bez udziału publiczności;


STREFA ŻÓŁTA


Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie około 9,4 tys.


Przemieszczanie się:

 • Brak ograniczeń


Wydarzenia kulturalne i kina:

 • 25 % miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.


Komunikacja zbiorowa:

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


Kult religijny:

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - maksymalnie 1 osoba na 7 m2


Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.


Wesela, komunie i konsolacje:

 • Ograniczenie liczby gości – maksymalnie 50 osób


Targi i wydarzenia:

 • Wyłącznie w formie online


Parki rozrywki:

 • Ograniczona liczby osób – maksymalnie 1 osoba / 7 m2


Edukacja:

 • Nauczanie hybrydowe


Sklepy i galerie handlowe:

 • Ograniczona liczby klientów – maksymalnie 1 osoba / 7 m2


Hotele:

 • Działalność bez ograniczeń


Gastronomia:

 • Otwarte w godzinach 6:00 – 21:00


Salony fryzjerskie i kosmetyczne:

 • Brak ograniczeń


Siłownie, kluby fitness i aquaparki:

 • Siłownie i kluby fitness – 1 osoba / 7 m2
 • Aquaparki – maksymalnie 50 % obłożenia


Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe:

 • 25 % miejsc zajętych przez publiczność


STREFA ZIELONA


Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie około 3,8 tys.


Przemieszczanie się:

 • brak ograniczeń


Wydarzenia kulturalne i kina:

 • 50 % miejsc zajętych przez publiczność


Komunikacja zbiorowa:

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 100% liczby miejsc siedzących, albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących


Kult religijny:

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - maksymalnie 1 osoba na 4 m2


Zgromadzenia i spotkania:

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 100 osób.


Wesela, komunie i konsolacje:

 • Ograniczenie liczby gości – maksymalnie 100 osób


Targi i wydarzenia:

 • Ograniczenie liczby uczestników – maksymalnie 1 osoba / 4 m2


Parki rozrywki:

 • Ograniczona liczba osób – maksymalnie 1 osoba / 4 m2


Edukacja:

 • Nauczanie hybrydowe


Sklepy i galerie handlowe:

 • Działalność bez ograniczeń


Hotele:

 • Działalność bez ograniczeń


Gastronomia:

 • Działalność bez ograniczeń


Salony fryzjerskie i kosmetyczne:

 • Działalność bez ograniczeń


Siłownie, kluby fitness i aquaparki:

 • Siłownie i kluby fitness – 1 osoba / 7 m2
 • Aquaparki – maksymalnie 50 % obłożenia


Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe:

 • 50 % miejsc zajętych przez publiczność


Koronawirusa masz już za sobą? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą


Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, którzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób:

 • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
 • po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
 • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).


Ważne!
 Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji.

Dowiedz się więcej: >> Chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś? Oddaj osocze i pomóż innym >> /przekierowanie /

Spełniasz te warunki? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą! Pomożesz innym, a sam zyskasz:

 • 2 dni wolne od pracy
 • ulgę za transport kolejowy i transport miejski
 • pakiet konsultacji medycznej – kardiologa, neurologia, pulmonologa itp.


Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W


Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego minimalnie 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Konsultacje projektów rozporządzeń - terminy


Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres:

 konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl

 • uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do godziny 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
 • uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej - można zgłaszać do 27 listopada godzina 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
 • uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada godzina 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]Opublikowano: 21.11.2020