W Małopolsce jest blisko 90 gmin, w których zidentyfikowano grunty po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Tu szczególnie potrzebna jest pomoc. Taką szansę dał Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jego specjalne nabory skierowane do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. Dedykowane dla nich edycje to szansa na rozwój i stymulację rozwoju gospodarczego, a dla mieszkańców podnoszenie jakości życia. Dzięki edycji szóstej do Małopolski trafi prawie 209 mln zł na 87 inwestycji! Niemal 62 mln zł z tej puli to środki dla jednostek z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.