Od pomocy społecznej, pomocy sąsiedzkiej - zależy bardzo często kondycja psychiczna osób tracących dach nad głową w nieszczęśliwym zdarzeniu losowym. Tak powinno być zawsze i tak jest tym razem.