Prawa ofiar gwałtów - tym bardziej nastolatek powinny być powszechnie respektowane - także w środowisku społecznym. To, sprawcy gwałtów powinni obawiać się tego, co napiszą o nich media prasowe oraz co, ujawni o nich prokuratura oraz sąd. - W oczekiwaniu na proces karny w tej sprawie - warto zastanowić się nad tym, jak chronione są prawa kobiet a szczególnie nieletnich w tym zakresie. Żadna komisja sejmowa, żaden zespół parlamentarny nie zastąpią troski w rodzinie w każdym aspekcie życia. Potencjalni sprawcy muszą czuć ze strony społeczeństwa, że nie ma i nie będzie nigdy ulg dla gwałcicieli.