Jesteśmy już po kilku dniach szkolenia dla strażaków z Ukrainy w zakresie likwidacji skażeń chemicznych i radiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem fosforu oraz działań dekontaminacyjnych po eksplozji tzw."brudnej bomby". Szkolenie organizowane jest przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie w ramach projektu Polska Pomoc.