Celem ataków cyberprzestępców może być każdy. Coraz częściej są nimi także samorządy. Przypominamy, jakie obowiązki na włodarzy nakłada ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.


- Większy nacisk na procedury związane z cyberbezpieczeństwem w organizacji to w dzisiejszych czasach konieczność. Cyberataki mogą sparaliżować pracę urzędu. Warto zrobić wszystko, by temu zapobiegać – apeluje minister Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.


Cyberobowiązki


W poniedziałek przekazał i przypomniał samorządom rekomendacje wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.


Chodzi m.in. o zgłaszanie - w przypadku zaistnienia skutecznego cyberataku - osób do kontaktu z właściwym CSIRT, czyli Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. 


Jakie obowiązki na podmioty publiczne nakłada ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

  1. Zgłoszenie osób do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT poziomu krajowego.
  2. Zgłaszanie incydentu - najpóźniej w terminie do 24 godzin od jego wykrycia - do właściwego zespołu CSIRT.
  3. Zapewnienie obsługi incydentu.


Gdzie samorządy powinny zgłaszać incydenty?


Właściwym zespołem CSIRT dla jednostek samorządu terytorialnego jest zespół CSIRT NASK, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, instytucję podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


W jaki sposób wyznaczyć osobę do kontaktu do właściwego CSIRT?


Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa rekomenduje, aby  osoby wyznaczone do  kontaktu z zespołami CSIRT, były:

  • dyspozycyjne – tak, aby w przypadku wystąpienia sytuacji nietypowego funkcjonowania systemów informacyjnych, które może wynikać ze skutków prawdopodobnego cyberataku, podejrzenia incydentu lub zagrożenia - osoby te mogły sprawnie i szybko nawiązać kontakt z CSIRT i utrzymywać ten kontakt, zwłaszcza po godzinach pracy organizacji;
  • decyzyjne – tak, aby w razie potrzeby mogły podejmować decyzje o przekazaniu/udostępnieniu informacji niezbędnych do obsługi incydentu oraz podejmować działania rekomendowane przez CSIRT poziomu krajowego oraz wydawać konkretne polecenia w organizacji lub utrzymywać kontakt z osobą decyzyjną;
  • posiadały podstawowe informacje o systemach informacyjnych/usługach cyfrowych w danej organizacji – tak, aby miały łatwość komunikacji z CSIRT poziomu krajowego. Nie muszą to być osoby dysponujące głęboką wiedzą techniczną;
  • miały silnie rozwiniętą sieć kontaktów wewnętrznych w organizacji.


WAŻNE! W przypadku większych jednostek samorządu terytorialnego - rekomendujemy, aby były to co najmniej dwie osoby zapewniające niezakłóconą komunikację w sytuacjach kryzysowych.


Jak zgłosić osoby do kontaktu?


To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę CSIRT NASK, wybrać kategorię podmiot publiczny i wypełnić /przekierowanie/ >> FORMULARZ >> .


Po wypełnieniu formularza należy zapisać go w pliku .pdf, podpisać elektronicznie i także elektronicznie przekazać do CSIRT NASK.


Wygenerowany dokument można też wydrukować i po podpisaniu podpisem odręcznym, wysłać pocztą na adres korespondencyjny CSIRT NASK, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa.


Edukacja - to podstawa


Pamiętaj! W przypadku wykrycia nietypowego zachowania systemu informacyjnego, wskazującego na możliwość wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa, czy też groźnego cyberataku - najważniejsza jest szybkość reakcji!


Równie ważne jest niezwłoczne zgłoszenie tego incydentu do zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego – CSIRT – działającego na poziomie krajowym.


Niska świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestępczością przekłada się na nieostrożność przy kontakcie z potencjalnym cyberprzestępcą.


Dlatego zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez ekspertów Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (we współpracy z zespołami CSIRT oraz partnerami technologicznymi /przekierowanie/ >> Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie >>).


Można je znaleźć w /przekierowanie/ >> Bazie wiedzy o cyberbezpieczeństwie >> na portalu GOV.pl.


Ponadto, z myślą o pracownikach podmiotów publicznych - w ramach kampanii /przekierowanie/ >> #CyberbezpiecznySamorząd >> - przygotowaliśmy ofertę szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.


Stale ją uzupełniamy /przekierowanie/ >> Harmonogram szkoleń >>.


Cyfryzacja KPRM

Opublikowano: 22.02.2021

POLECANE: 

Czy mnie widać, czy mnie słychać? Czyli kilka słów o bezpieczeństwie wideokonferencji;

UODO: „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”;