Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie 10 października 2021 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, któremu prokurator przedstawił zarzut szpiegostwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.


Usłyszał prokuratorskie zarzuty


Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanemu zarzut szpiegostwa na rzecz służb specjalnych Białorusi (KDB) przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowany z art. 130 kk.


Czyn ten zagrożony jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.


Trafił do aresztu


Na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

opublikowano: 13.10.2021
fotokolaż: suskiDlaWas.info