POWIAT SUSKI

Liczba wykonanych szczepień 13 398
Dzienna liczba szczepień 198
Liczba szczepień 2 dawką ogółem 4 071
Dzienna liczba szczepień 2 dawką 0

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Liczba szczepień ogółem 549 458
Dzienna liczba szczepień 9 073
Liczba wykonanych szczepień na 10tys. mieszkańców 26,68
Liczba szczepień 2 dawką ogółem 167 817
Dzienna liczba szczepień 2 dawką 728 


SYTUACJA W POLSCE


METODYKA

W prezentowanych danych pomiędzy poszczególnymi dniami publikacji mogą pojawiać się różnice. Wynikają one ze specyfiki procesu szczepień, w którym pojawiają się korekty i anulowania, oraz ciągle doskonalonych reguł biznesowych monitorujących jakość gromadzonych danych. Korekty nie są istotne ze statystycznego punktu widzenia. Liczba szczepień dotyczy liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień. Szczepienie jest ujmowane w statystyce danego dnia – według daty jego wykonania, którą podał pracownik medyczny wykonujący szczepienie. Suma szczepień prezentowanych w poszczególnych województwach może nie być równa liczbie szczepień prezentowanych na poziomie Polski. Suma szczepień w poszczególnych powiatach może nie być równa liczbie szczepień w danym województwie. Takie zjawisko jest sukcesywnie niwelowane i jest związane z jakością danych. Szczepienie odnoszone jest do powiatu/województwa według adresu placówki, która je wykonała. Istnieje pewien odsetek pacjentów, którzy nie są identyfikowani poprzez zapisy rejestru PESEL – to cudzoziemcy. Dla osób, które są identyfikowane przez numer paszportu, nie można ustalić płci oraz wieku. Dane są prezentowane od 27 grudnia 2020 do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji. Dane pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia oraz systemów Agencji Rezerw Materiałowych.

Opublikowano: 07.04.2021

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: 2 kwietnia 2021 r. ogłoszono aktualizację Narodowego Programu Szczepień. Obecnie celem jest zaszczepienie wszystkich chętnych osób pow. 60 roku życia jeszcze w kwietniu. Ponadto, od 12 kwietnia rozpocznie się rejestracja osób urodzonych w 1962 r., a w kolejnych dniach młodszych roczników (aż do osób urodzonych w 1973 r., które będą mogły się rejestrować od 24 kwietnia).
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
 /przekierowanie/ Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19;