Data wydarzenia: 21.07.2019 10:30 - 28.07.2019 21:30
Miejsce wydarzenia: Nowy Sącz

Główną zasadą festiwalu jest  "uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Programy zespołów powinny być przystosowane do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka, a ich podstawę powinny stanowić dziecięce gry i zabawy charakterystyczne dla danego regionu.
Od samego początku istnienia Święta Dzieci Gór uczestnicy festiwalu (6 zespołów polskich i 6 zagranicznych) są łączeni w pary kamrackie. Od 2016 roku organizatorzy zapraszają na festiwal 7 zespołów zagranicznych. Do udziału w tegorocznym Festiwalu zaproszono zespoły z: Albanii, Białorusi, Kałmucji, Katalonii, Słowenii, Tajwanu i Węgier. Towarzyszyć im będą polskie dziecięce zespoły regionalne, reprezentujące folklor: babiogórski, lachowski (Lachy Sądeckie i Lachy Szczyrzyckie), łącki, podhalański oraz żywiecki. Dzieci wspólnie biorą udział w koncertach i imprezach towarzyszących, co stwarza im możliwość bliższego poznania się w codziennym festiwalowym życiu oraz nawiązania bardziej bezpośrednich kontaktów.

Każda para zespołów ma swój "dzień narodowy”. W tym dniu podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy, kiermasze, prezentacje uliczne itp.).

Podczas tygodnia festiwalowego każdy zespół polski zaprasza swojego partnera do swojej rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko w jakim na co dzień żyją ich nowi polscy przyjaciele - ich domy, rodziny, kolegów.

W koncercie finałowym wszystkie zespoły realizują wspólny program sceniczny, podporządkowany jednej określonej idei. Taka formuła koncertu pozwala w praktyce uświadomić dzieciom, że różnice kulturowe nie są przeszkodą w realizacji wspólnych celów i tworzeniu nowych wartości.  W czasie tygodnia festiwalowego odbywa się również szereg imprez towarzyszących, zapewniających uczestnikom możliwość odpoczynku i zabawy, a jednocześnie stwarzających szansę poznania piękna regionu i najciekawszych miejsc południowej Polski.

Podczas realizacji festiwalu działa powołana przez dyrektora i Polską Sekcję CIOFF Rada Artystyczna, która w czasie spotkań z kierownikami zespołów dokonuje oceny programów poszczególnych zespołów oraz sposobów ich przedstawiania na scenie.  

W ramach festiwalu organizowane są 21. Ogólnopolskie Warsztaty dla Instruktorów prowadzących dziecięce zespoły regionalne pt. „Tańce Górali Sądeckich od Łącka i Kamienicy w opracowaniu dla dzieci i młodzieży”.Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych Święta Gór - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające sądecki festiwal spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.


źródło: YouTube kanał: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Dotychczasowe dwadzieścia sześć edycji Święta Dzieci Gór gościło dziecięce zespoły regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że ponad 12 tys. młodych ludzi zasmakowało wielkiej przygody, nawiązało przyjaźnie, niosąc jednocześnie radość mieszkańcom regionu i turystom.

W tym roku zaprosiliśmy małych artystów z Albanii, Białorusi, Kałmucji, Słowenii, Tajwanu i Węgier. Towarzyszyć im będą polskie dziecięce zespoły regionalne reprezentujące folklor: babiogórski, lachowski (Lachy Sądeckie i Lachy Szczyrzyckie), łącki, podhalański oraz żywiecki. Relacje z poprzednich edycji festiwalu dostępne są na stronie internetowej festiwalu

http://swietodziecigor.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/912 

Dyrektorem Festiwalu jest Antoni Malczak, reżyserem i gospodarzem koncertów - Józef Broda z Koniakowa, a kierownikiem biura organizacyjnego - Małgorzata Kalarus.

Dotychczasowe dwadzieścia sześć edycji Święta Dzieci Gór gościło dziecięce zespoły regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że ponad 12 tys. młodych ludzi zasmakowało wielkiej przygody, nawiązało nowe przyjaźnie, niosąc jednocześnie radość mieszkańcom regionu i turystom oraz, co najważniejsze, wypełniając i przekazując dalej ideę Festiwalu: "Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata dorosłych".Organizatorem festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Dyrektor Festiwalu: Antoni Malczak

Kierownictwo organizacyjne: Małgorzata Kalarus

Reżyser koncertów: Józef Broda

Biuro Organizacyjne Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ,
ul. Długosza 3,
33-300 Nowy Sącz
tel. 48 18 4482610, fax. 48 18 4482611
e-mail: sdg@mcksokol.pl
od 20 do 28 lipca: Hala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul. Nadbrzeżna 34,
33-300 Nowy Sącz

www.swietodziecigor.pl


Przesłano: 09.07.2019

PATRON MEDIALNY