W środę 20 kwietnia 2022 roku w Sanktuarium Świętego Józefa w Krakowie w Kamieniołomie kolejny raz spotkali się mężczyźni, aby wziąć udział we mszy świętej i uwielbieniu. Po wspólnej modlitwie wysłuchali konferencji Jacka Ręki „Fabryka Dobra. Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra”. Jacek Ręka jest mężem i ojcem. Przed laty był liderem wspólnoty Nowe Życie w krakowskiej Beczce. Współpracował z ks. Franciszkiem Blachnickim. Obecnie jest przedsiębiorcą, starszym Małopolskiego Cechu Zdunów. Konferencja Jacka Ręki jest opowieścią o wspólnocie. Jak sprawić, żeby wspólnota była Fabryką Dobra? Rzemieślnikiem, który przed wiekami stworzył Fabrykę Dobra jest Bóg. Zatrudnia w niej ludzi, którzy chcą tam pracować. Bez przymusu, w pełnej wolności. Miejsc pracy wystarczy dla wszystkich. Czy chcesz pracować w Fabryce Dobra? Czy chcesz pracować dla Jezusa? Jacek Ręka, na podstawie świadectwa swojego życia, daje kilka rad, jak być żywą wspólnotą; wspólnotą, która przyciąga innych; wspólnotą, która daje świadectwo wiary.Największa "Fabryka Dobra" to Jezus Chrystus który nieustannie daje nam siebie jak dawał łamiąc pięć chlebów i parę rybek między ponad pięć tysięcy słuchających - i jeszcze zostało 12 koszy ułomków.

Dzisiaj nadal czyni to samo jako Obecny w swoim Kościele jeżeli tylko gromadzimy się w wierze i nawiązujemy z Nim osobową relację ja - ty.

Im bardziej urzeczywistniamy tę duchową wspólnotę z Jezusem - w wymiarze pionowej belki krzyża, tym bardziej rodzi się nasza wspólnota osób w wymiarze doczesnym - horyzontalnej belki krzyża i w ten sposób urzeczywistnia się Kościół.

Im wyraźniejszy - czytelniejszy znak Kościoła jako wspólnoty, im wspólnota bardziej zjednoczona z Chrystusem i między sobą, tym bardziej Kościół staje się - jak uczy Sobór Vat. II jakoby sakramentem, czyli skutecznym znakiem zbawienia.Prawdziwości i skuteczności tej Bożej zasady łaski mogliśmy doświadczyć z wielką mocą w pierwszej połowie lat 80-tych we Wspólnocie Nowe Życie powstałej w dominikańskim DA Beczka w Krakowie. Niemożliwy do wytłumaczenia wg zasad tego świata niezwykle szybki wzrost tej wspólnoty odnowy Kościoła, można wytłumaczyć wyłącznie powyższą zasadą powstawania Kościoła - że" życie rodzi się tylko z życia", że urzeczywistnianie Kościoła w znaku żyjącej w osobistym kontakcie z Bogiem widzialnej wspólnoty osób, rodzi nowe życie w tych, którzy dotąd żyli poza wspólnotą Kościoła.Wspólnota w Beczce była realizacją proroczej wizji odnowy Kościoła Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło Życie. Po prostu za łaską Bożą powstały wtedy warunki do zrealizowania tej wizji, w możliwie najpełniejszy sposób. Widoczne dla wszystkich duchowe owoce, potwierdziły, że jest to droga miła Bogu, zgodna z Jego wolą i zgodna z wolą Kościoła wyrażoną na Soborze Watykańskim II. Dlatego dziś możemy w tym znaku widzieć kierunek i sposób odnowy Kościoła w świecie współczesnym, jak to się dziś nazywa - Polską Drogę Synodalną. Widząc Europę tracącą swoje duchowe chrześcijańskie korzenie, i widząc przerażające skutki odejścia od Boga obserwując agresję na Ukrainę, i poszukując adekwatnych, skutecznych metod ewangelizacyjnych, nie musimy wszystkiego wymyślać już od nowa. Możemy w znaku zrealizowanej wizji odnowy Kościoła Ks. F. Blachnickiego we Wspólnocie Nowe Życie, dostrzec naszą polską Drogę Synodalną, jako skuteczną metodę odnowy Kościoła -Żywej Wspólnoty ochrzczonych z Chrystusem - naszym największym dobrem.

Andrzej Lewek, MŚJ w Krakowie

przesłano: 21.04.2022, zdjęcia: MŚJ w Krakowie