Dziś osoba mająca od dawna prawo jazdy może je stracić nawet z powodów przez nią niezawinionych. Tak się stało w sprawie badanej przez RPO, gdy unieważniono egzaminy niemal 200 osób po wyroku sądu co do poświadczania nieprawdy w dokumentacji ośrodka szkolenia kierowców. Przepisy nie przewidują bowiem żadnych okoliczności, które umożliwiałyby odstąpienie od unieważnienia egzaminu. Taka możliwość powinna być uzależniona np. od konieczności wzięcia pod uwagę wagi uchybienia, jego wpływu na chronione prawem wartości, czy zachowania danej osoby. Dlatego, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niekonstytucyjności odpowiednich przepisów.