Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Prawa człowieka w obiektywie”. Jego celem jest podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej tematyki praw człowieka. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.