Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim – „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” – święty Jan Paweł II.