Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie organizują konkurs na film krótkometrażowy pt.: „Ocknij się, nie żyj w iluzji”.