We wrześniu i październiku najwięcej zaświadczeń z urzędów skarbowych pobierają studenci. Nie wszyscy wiedzą, że mogą je otrzymać elektronicznie i bezpłatnie przez e-Urząd Skarbowy. Dokument wygenerowany elektronicznie ma taką samą rangę jak ten odebrany osobiście w urzędzie skarbowym. W pierwszym półroczu 2023 roku urzędy skarbowe w Małopolsce wydały prawie 22 000 zaświadczeń podatkowych. Jedynie około 28% z nich (blisko 6 000) wydanych zostało online, przez e-Urząd Skarbowy.