Wicemarszałek Łukasz Smółka wizytował inwestycję na terenie szpitala w Wadowicach, która otrzymała wparcie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Towarzyszyli mu poseł Filip Kaczyński oraz radni województwa Rafał Stuglik i Rafał Kosowski.