Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego Polski, w tym naszego regionu. Trudno sobie wyobrazić nasze życie, gdyby nie stała gotowość strażaków OSP do niesienia pomocy, kiedy pojawia się żywioł ognia, dochodzi do wypadków komunikacyjnych, katastrof, czy klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważnym elementem aktywności samorządu województwa jest nieustanne wspieranie jednostek OSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu czy nowych samochodów.