Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje mieszkańców Suchej Beskidzkiej, że w 2019 roku w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej nadal realizowane będą dwa programy rekreacyjne tj. „Pływanie dla zdrowia" - program skierowany do dzieci oraz „Jesteśmy nadal aktywni" przeznaczony dla emerytów i rencistów.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta zaprasza do bezpłatnego korzystania z basenu jedną godzinę dziennie od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem niedziel) od dnia 2 stycznia 2019 roku:

dzieci do lat 12, w tym dzieci do lat 7 wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem, emerytów i rencistów

Wstęp:

dzieci - za okazaniem legitymacji szkolnej; w przypadku dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły, za okazaniem dowodu tożsamości rodzica lub prawnego opiekuna;

emeryci i renciści - za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty, świadczenia przedemerytalnego, z dowodem tożsamości.

Informacji udziela: Referat Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, tel. 33 874 95 47, e-mail: promocja@sucha-beskidzka.pl, Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, ul. Zielona 1, tel. 33 874 55 30, e-mail: basen@powiatsuski.pl

Opublikowano: 31.12.2018