12 SIERPNIA 2018 r. - Przed nami impreza, w której możemy podziwiać sprawność i kunszt strażackiej służby. OSP Łętownia organizuje pod patronatem Wójta Gminy Jordanów - Drugie Małopolskie Igrzyska Strażaków Ochotników. Druga edycja po udanej pierwszej zapowiada się bardzo interesująco. Organizatorzy troszczą się nie tylko o oprawę ale także o niezapomniane wrażenia i nagrody dla ochotników strażaków, którzy wezmą udział w tych igrzyskach.Organizatorzy:
Wójt Gminy Jordanów
Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni

Miejsce i termin zawodów:
Łętownia, remiza OSP, 12 sierpnia 2018 r.
Odprawa godzina 15.30, start o godzinie 16:00

Cel zawodów:

1. Upowszechnianie i promowanie sportu jako aktywnej formy wypoczynku.
2. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia sprawności fizycznej oraz umiejętności współpracy w zespole.
3. Przybliżenie i propagowanie społeczeństwu zagadnień z zakresu pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Warunki uczestnictwa:
- W zawodach biorą udział strażacy z OSP. 
- Drużyny składają się z 5 osób. (mężczyzn lub kobiet)
- Drużyny mieszane nie będą odrębnie klasyfikowane. 
- W drużynie dopuszcza się 2 osoby niepełnoletnie nie młodsze jak niż 16 lat.
- Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną OSP.
- Wszelki sprzęt do zaliczenia poszczególnych konkurencji, dostarczają Organizatorzy.
- Obowiązkowy ubiór zawodników podczas zawodów: umundurowanie strażackie koszarowe, typu moro lub kombinezony (dowolność doboru), hełm strażacki (dowolność doboru), strażackie buty specjalne-bojowe
skórzane lub buty na twardej podeszwie wszystkie z cholewką powyżej kostki lub wzmocnione trzewiki skórzane z podwyższoną powyżej kostki cholewką. Nie dopuszcza się obuwia sportowego .

- Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez zawodników przed ich startem w zawodach.
- Każdy zawodnik pisemnie oświadcza, iż zna regulamin zawodów, bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz jego stan zdrowia nie posiada żadnych przeciwwskazań do startu w zawodach sportowych i sprawnościowych.

Zgłoszenia 

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 03.08.2018.
Zgłoszenia można kierować za pośrednictwem: osplentownia@vp.pl lubhttps://www.facebook.com/osplentownia/

Potrzebne druki zgłoszeniowe i regulamin dostępne będą przesyłane zainteresowanym drużynom drogą mailową.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej drużyny, która nie będzie spełniała warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie , oraz do wcześniejszego zamknięcia listy zapisów.

PRZEBIEG KONKURENCJI BĘDZIE PRZEDSTAWIONY I OBJAŚNIONY ZAWODNIKOM TUŻ PRZED STARTEM.


OSP Łętownia