Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r. wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju. Lista odpadów objętych SENT to m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od 12 stycznia 2024 r.