Prezes UOKiK wydał decyzję wobec Cyfrowego Polsatu w sprawie usług dodatkowych, uruchamianych bez wyraźnej zgody abonentów. Spółka zwróci konsumentom opłaty za usługi „Ochrona internetu” i „Serwis IPLA 3 z 3”. Zgłoszone wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną pozytywnie rozpatrzone.