PKO Bank Polski, po raz piąty został uhonorowany tytułem „Bank of the Year in Poland” przyznawanym przez brytyjski miesięcznik „The Banker” należący do grupy Financial Times. Międzynarodowi eksperci docenili bank za cyfrową transformację, która trwale wpisała się w DNA organizacji. PKO Bank Polski realizuje Strategię „PKO Bank Przyszłości”, która zakłada dalszą cyfryzację i jeszcze silniejsze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

PKO Bank Polski, po raz piąty został laureatem nagrody „Bank of the Year in Poland”. To prestiżowe wyróżnienie w branży finansowej potwierdza, że realizowana przez bank strategia cyfrowej transformacji znajduje uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jednocześnie stanowi punkt odniesienia dla innych organizacji, szukających źródeł wzrostu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Tytuł „Bank of the Year in Poland” jest piątą „statuetką Brackena” (od nazwiska założyciela miesięcznika „The Banker”) przyznaną PKO Bankowi Polskiemu. W kategorii „Najlepszy Bank w Polsce”, PKO triumfował także w latach 2016, 2014, 2011 i 2007.

W uzasadnieniu tegorocznych wyników podkreślono działania banku związane z trwającą transformacją cyfrową takie jak rozwój aplikacji mobilnej IKO, wykorzystanie technologii blockchain, czy utworzenie Chmury Krajowej. Zwrócono także uwagę na wdrożone na bazie współpracy ze start-upami innowacyjne rozwiązania technologiczne, czy zmianę modelu pracy w organizacji w kierunku wykorzystania zwinnej metodyki zarządzania projektami.

- PKO Bank Polski postawił na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii. Te decyzje procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów. Jesteśmy numerem jeden polskiej bankowości, najcenniejszą polską spółką, a nasza aplikacja mobilna IKO oceniana jest, jako najlepsza na świecie. Tytuł „Bank of the Year in Poland 2019” oraz osiągnięte dotychczas efekty potwierdzają, że wybraliśmy optymalny kierunek rozwoju. W nadchodzących latach będziemy kontynuowali transformację, stopniowo przekształcając organizację w PKO Bank Przyszłości. – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

Lider sektora 

Obecną skalą działania, osiąganymi wynikami i skalą realizowanych projektów technologicznych PKO Bank Polski dystansuje krajowych rywali. W ciągu trzech kwartałów 2019 roku wypracował 3,3 mld zł zysku – najwięcej w całym sektorze finansowym. Bank ma niemal 342 mld zł aktywów i obsługuje 10,9 mln klientów indywidualnych, blisko 500 tys. firm i przedsiębiorstw oraz 15,7 tys. klientów korporacyjnych, samorządowych i instytucjonalnych. PKO jest też najcenniejszą spółką notowaną na GPW i marką docenianą w kraju i za granicą. Rok temu, jako jedyny polski podmiot został zaliczony do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych globalnej agencji indeksowej FTSE Russell.

IKO – najlepsza bankowa aplikacja mobilna na świecie 

PKO jest bankiem dostępnym wszędzie tam gdzie potrzebują tego klienci, którzy zgodnie z dominującymi na świecie trendami coraz chętnie wybierają zdalne kanały bankowania. Liczba aktywnych aplikacji IKO, z których korzystają klienci banku, przekroczyła już 4 mln, a do końca 2022 roku zwiększy się o kolejny 1 mln. Bezpieczeństwo, łatwość w korzystaniu z aplikacji oraz dostęp za jej pośrednictwem do atrakcyjnych produktów przekładają się na najlepsze oceny klientów. Dlatego IKO już dwukrotnie zostało uznane przez użytkowników za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie.

PKO Bank Przyszłości, także w chmurze

Już od 2010 roku PKO Bank Polski nabiera rozpędu realizując cyfrową transformację i równolegle rozwijając swoje platformy technologiczne. Dziś każdego dnia klienci banku wykonują 4 mln logowań do bankowości elektronicznej i 6 mln transakcji. Zespół 1500 inżynierów zatrudnionych w banku jest wspierany przez największych dostawców IT i ma do dyspozycji najnowocześniejszy ośrodek przetwarzania danych w Polsce. Dzięki temu bank jest w stanie, codziennie, wykonywać 45 wdrożeń informatycznych.

Transformacja cyfrowa to kierunek, który kontynuowany będzie także w nowej Strategii na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości”. Zakłada ona jeszcze silniejsze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym oparcie modelu IT w większym stopniu o usługi chmurowe. Już w 2018 roku bank zainicjował w tym celu utworzenie Chmury Krajowej, która będzie dostarczała usługi chmurowe dostosowane do potrzeb banku oraz polskich firm.

Pionier wykorzystania technologii blockchain na szeroką skalę w polskiej bankowości

Kapituła konkursu zwróciła także uwagę na zaangażowanie banku w silniejsze wykorzystanie technologii blockchain w bankowości. PKO Bank Polski wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową udomowił w Polsce technologię blockchain, dzięki czemu klienci banku otrzymują zmiany regulaminów produktowych drogą elektroniczną. Pierwsza, na taką skalę wysyłka odbyła się we wrześniu 2018 roku i trafiła do ponad 5 mln klientów banku. Pod względem zasięgu była największym w Europie zastosowaniem technologii blockchain w bankowości. PKO Bank Polski, jako pierwszy w kraju, dokonał pełnego wdrożenia tego typu rozwiązania, co wzmocniło jego pozycję bankowego lidera technologicznego.

Technologia blockchain będzie w coraz większym stopniu przekładała się na funkcjonowanie i konkurencyjność polskiego sektora bankowego oraz krajowej gospodarki. Dlatego PKO powołał Centrum Kompetencyjne Blockchain. Zespół ekspertów działających w jego ramach koncentruje się na pracach badawczych dotyczących technologii blockchain. Prace prowadzone są na kliku płaszczyznach: technologicznej, biznesowej, regulacyjnej. Obejmują koordynowanie prac wdrożeniowych i poszukiwanie nowych obszarów praktycznego zastosowania tej technologii w bankowości.

Let’s Fintech with PKO Bank Polski! wspiera bank w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań
PKO Bank Polski stawia na innowacje, a realizację tego celu ułatwia autorska platforma rozwoju nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Przy jej pomocy bank poszukuje i rozwija perspektywiczne rozwiązania, angażując do tego ekosystem start-upów i fintechów. Bank posiada pełną infrastrukturę umożliwiającą wdrożenia: doświadczonych ekspertów, środowisko testowe API, utworzony w 2018 roku fundusz Venture Capital oraz program akceleracji dla start-upów. W trakcie pierwszego roku działalności „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” do programu zgłosiło się ponad 300 startupów. 150 z nich miało możliwość zaprezentowania swojej technologii przed dedykowanym zespołem ekspertów, a 18 rozwiązań przetestowano w formie pilotażowej. Dotychczas bank dokonał pełnych wdrożeń 6 rozwiązań i przeprowadził 2 inwestycje kapitałowe.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,23 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 342 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kwartału 2019 r. miała 4 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jestnajbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.


Komunikacja rozwoju Grupy Kapitałowej PKO oraz wyników finansowych
Przesłano: 29.11.2019